Overige publicaties

1992 – Boek Thuisbehandeling en Hometraining (SWP 9066650710)
Artikel ‘Hometraining in Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening’

Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk

1991 nr .7/8, 22 – Jeugdreclassering inleiding themanummer
1991 nr. 7/8, 24 – Jeugdreclassering: een methodische verkenning
1991 nr. 7/8, 32 – Jeugdreclassering, als ontwikkelingstaak voor de overheid
1993 nr. 4, 64 – Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening Limburg
1993 nr. 5, 23 – Praktijk: Column Speelgoedauto
1994 nr. 7/8, 31 – De nieuwe Jeugdbescherming
1994 nr. 7/8, 44 – Na 70 jaar eindelijk meerderjarig: de vernieuwing van de gezinsvoogdij
1994 nr. 9, 51 – Het vak Kinderrechter gaat verdwijnen: interview Kinderrechter Rijken

Tijdschrift Mobiel

1997 – De positie van de Voorziening voor Pleegzorg tussen Gezinsvoogdij en pleeggezin
1998 3 juni – De Stichting Pleegzorg Nederland bouwt aan de toekomst van pleegzorg

Tijdschrift voor Jeugdzorg

1997 nr.2 – De jeugdzorg als platliggende zandloper
1997 nr.4 – Pleidooi voor Pleegzorg

Tijdschrift Perspectief: informatie blad voor de jeugdbescherming

1997 nr.4 – Kiezen voor Kinderen
2000 nr.7 – Theorie en praktijk van het opvoeden
2001 nr.6 – Onderzoek vertelt veel over eigen kinderen in pleeggezin
2004 nr.2 – Bij professioneel handelen hoort betrokkenheid

Limburgs Dagblad

1997 21 juni – Kiezen voor Kinderen
1998 1 april – Uitbreiding Jeugdzorg van levensbelang
1998 1 juli – Jeugdzorg: Een opgelegde kans

Dagblad De Limburger

1997 22 mei – Kiezen voor Kinderen
1998 28 maart – Vernieuwing jeugdzorg vraagt meer geld
2003 12 nov. – Kritiek op jeugdzorg niet terecht
2007 28-feb. – LVK wil anders vernieuwen  

PSY Tijdschrift voor Geestelijke Gezondheidszorg en verslaving                          

2008 nr.4 – Elektronisch Kinddossier is tot mislukken gedoemd

Columns

1993 – Speelgoedauto Perspectief nr. 5
1993-2005 – columns personeelsblad SJJL en BJZ
2003 – Vorkmeer
2007 – Herindeling Rabobankmagazine Dichterbij
2006 – columns GGzE Magazine en News4you


MOCHT U CONTACT OP WILLEN NEMEN DAN KUNT U MAILEN NAAR: